UPY’den Notlar

Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği

27.10.2017 tarih ve 30223 sayılı Resmi Gazete

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının paylaştığı yönetmeliğin amacı binalarda yapı elemanlarının muhtelif yollarla suya veya neme maruz kalması sonucu oluşan korozyon, dayanıklılık ve dayanım kayıpları gibi etkenlerle sürdürülebilirlik, sağlık ve kullanım yönünden risk oluşturan durumlara karşı, tasarım ve yapım bakımından alınacak önlemler ve uyulacak kurallara ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi olarak belirlendi.