Trafik Etki Analizi

Yerleşim yerlerinde mevcut ya da planlanan AVM, Hastane, Otel, Konut, Ticaret, vb. fonksiyonların mevcut trafik durumuna etkisinin araştırılarak; bugün ve gelecekte yolların hacim-kapasite hesaplarının yapılması ve trafik simülasyonu ortamında test edilerek optimum düzenlemelerle tesisin trafiğe olan etkisinin azaltılmasına yönelik hazırlanan rapor ve proje çalışmasıdır.