İmar Uygulamaları

İmar Uygulamaları, kadastral parsellerin veya oluşturulmuş adaların daha organize hale getirilmesi, taşınmazların yola cephelerinin korunması, oluşturulması yine taşınmazlar üzerinde sosyal  kültürel tesis alanlarının bulundurulması amacıyla plan notlarına işlenen planlardır.

UPY olarak,

  • Bölgesel ve Sektörel Analizler
  • 1/100.000 1/25.000 Çevre Düzeni Planları
  • 1/1000 1/5000 İmar Planları ve Uygulamaları
  • Turizm Kalkınma Planları
  • Koruma Amaçlı İmar Planları
  • Organize Sanayi Bölgeleri Planları
  • Büyük Sanayi ve Ticaret Alanları Uygulama İmar Planları
  • Yer Seçimi ve Analitik Etüd Raporları
  • Toplu Konut İmar Uygulamaları

alanlarında hizmet vermekteyiz.