Toplu Ulaşım Talep Yönetimi ve Veri Ambarı Oluşturulması İşi

Gelişen teknolojilere ve akıllı şehir vizyonuna uyum sağlayabilmek adına tüm dünya şehirleri ulaşım anlamında önemli yatırımlar yapmaktadır. Toplu ulaşımın kalitesinin kentin kalitesiyle doğru orantılı olduğu günümüz dünyasında bu amaç doğrultusunda toplu ulaşım verileri sayısal hale getirilerek veri ambarı oluşturulmak istenmiştir. Ulaştırma Proje Yönetim olarak yapmış olduğumuz bu çalışma ile İBB mekânsal veri tabanlarına aktarılan bu veriler üzerinden her türlü analiz ve sorgulama yapılabilmektedir. Bu analiz ve sorgulamalar sayesinde gelecek planlaması ve yatırım stratejilerini en az hata ile yapabilmek ayrıca kullanıcı sorunlarını en aza indirmek amaçlanmaktadır.

1

Minibüsler için yoğunlukla durulan noktalar belirlenmiş eğer bu noktalarda minibüs durağı yok ise fiili durak adında ihtiyaca göre kullanılmak üzere veriler oluşturulmuştur. Çalışmada toplanan veriler İBB CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) mekânsal veri tabanına işlenmiştir.

3

Projenin başlangıç aşamasında mevcut durum analizi yapılmıştır. Mevcut durum analizi ile minibüs, taksi ve taksi dolmuşlardaki mevcut işleyiş analiz edilmiştir. Bu analiz sayesinde veri kıymetlendirme ve sayısallaştırma çalışmaları daha doğru adımlarla uygulanabilmiştir.

Minibüs sayımı kapsamında gün içerisinde yolcu yoğunluğu analiz edilerek pik saatler belirlenmiş bu saatlerde yapılan sayımlarla veriler oluşturulmuştur. Sayımlarda el GPS’i ile inen binen yolcu sayıları ve minibüs güzergâhları takip edilmiştir. Böylece güzergâh analizi ve yolcu analizi sonuçları üretilmiştir.

2

Taksi duraklarının incelenmesi kapsamında arazide duraklar gezilerek konum, boyut ve işlevsellik açısından belirlediğimiz kriterler konusunda yeterlilik çalışması yapılıp veri olarak toplanmıştır. Geometrik düzenleme ile ilgili kısımlarda AutoCAD çizimleri ile öneriler oluşturulmuştur. Arazide toplanan her veri İBB CBS mekânsal veri tabanına aktarılmıştır.

Taksi Dolmuşlar için minibüs çalışmasında uygulanan güzergâh takibi ve güzergâh analizi yöntemleri izlenerek toplanan veriler İBB CBS mekânsal veri tabanına aktarılmıştır.

İşveren: İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT TEKNOLOJİLERİ A.Ş.